Проведення титрування – Титрування кислот і основ – Нейтралізація

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ

3. Нейтралізація

3.2. Титрування кислот і основ

Проведення титрування

Для визначення концентрації кислоти або лугу потрібне таке приладдя:

 Проведення титрування   Титрування кислот і основ   Нейтралізація

– піпетка для відмірювання певного об’єму кислоти або основи невідомої концентрації;

– бюретка для вимірювання розчину відомої концентрації;

– Колба Ерленмейера (зі зразком) для розміщення відміряного об’єму розчину, що визначається, невідомої концентрації.

Після додавання відповідного індикатора для титрування

у випробовуваний розчин з бюретки краплями додають розчин відомої концентрації, поки не відбудеться потрібна зміна забарвлення. Витрати розчину вимірюють і записують.

Приклад. Етанову кислоту з невідомою концентрацією титрують 0,1-М-розчином їдкого натру в присутності фенолфталеїну як індикатора.

Відомі величини:

– концентрація розчину їдкого натру (лугу): сЛ = 0,1 моль/л;

– використаний об’єм розчину їдкого натру: VЛ = 25 мл;

– відміряний об’єм етанової кислоти: VK = 10 мл.

Розрахунок концентрації ск:

– витрачена хімічна кількість їдкого натру в розчині:

NЛ = сл ∙

VЛ = 0,1 моль/л ∙ 25 ∙ 10-3 л = 2,5 ∙ 10-3 моль.

Оскільки в розчині їдкий натр продисоціював повністю, то ця хімічна кількість відповідає використаній хімічній кількості гідроксид-іонів. Вони у свою чергу вступають у реакцію з такою самою хімічною кількістю іонів гідроксонію, які утворюються з такої ж хімічної кількості етанової кислоти. Тому:

 Проведення титрування   Титрування кислот і основ   Нейтралізація

Використовуючи молярну масу етанової кислоти, можна розрахувати також масову концентрацію – титр (Т):

 Проведення титрування   Титрування кислот і основ   Нейтралізація

М (етанова кислота) = 60 г/моль;

Т = 60 г/моль ∙ 0,25 моль/л = 15 г/л.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Проведення титрування – Титрування кислот і основ – Нейтралізація - Довідник з хімії


Проведення титрування – Титрування кислот і основ – Нейтралізація