Прудон П’єр-Жозеф

Прудон П’єр-Жозеф (1809-1865) – французький економіст, філософ і соціолог. Народився в м. Безансон у бідній селянській сім’ї, екстерном здобув ступінь бакалавра. П. справедливо вважав капіталізм причиною бідності широких верств населення, проте помилково стверджував, що найважливішим законом політичної економії є “закон бідності”. Досліджуючи проблему власності при капіталізмі, він вбачав у ній корінь суспільного зла, а сутність цієї власності найкоротше визначав як крадіжку та значне багатство, що дає нетрудові доходи у формі ренти,

відсотка прибутку, орендної плати тощо, тому власність, на думку П., повинна бути скасована. Таке твердження науково коректне щодо капіталістичної власності, але саму власність (якщо йдеться про її економічний зміст) скасувати неможливо, оскільки вона виступає суспільною формою розвитку продуктивних сил і сам процес привласнення (власності в динаміці) відбувається уже під час взаємодії людини з природою у процесі праці. Водночас П. протиставляв власності володіння, під яким розумів дрібну трудову власність, що також було хибним тлумаченням сутності володіння (див. Право власності). Дотримуючись
мінової концепції, він усі недоліки суспільства зводив до несправедливості в обміні і вважав за необхідне “впорядкувати” обмін шляхом усунення конкуренції та запровадження “конституйованої вартості”, яка нібито забезпечує еквівалентний обмін, оскільки виражається безпосередньо у робочому часі. Крім того, на думку П., необхідно скасувати реальні гроші та запровадити “робочі”. Щоб організувати “справедливий обмін”, необхідно створити народний банк, який буде видавати товаровиробникам “робочі” гроші у формі “робочих квитанцій”, за допомогою яких і здійснюватиметься обмін. Такий банк повинен надавати дрібним товаровиробникам і робітникам “дармові” кредити – тобто кредити без сплати відсотка. Крім того, П. проповідував ідею визволення робітників через створення різних форм кооперацій – кредитної, виробничої та споживчої, у разі реалізації його задумів нібито відпаде необхідність у державі, яку замінять договірні відносини між індивідами, групами виробників і громадами. Це свідчить про нерозуміння П. сутності держави та її ролі в суспільстві (див. Держава).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Прудон П’єр-Жозеф - Економічний словник


Прудон П’єр-Жозеф