Прямолінійний рівномірний рух

1-й семестр

МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА

1. Механічний рух

Урок 2/2

Тема. Прямолінійний рівномірний рух

Мета уроку: ознайомити учнів з характерними ознаками прямолінійного рівномірного руху; дати поняття про швидкість рівномірного прямолінійного руху.

Тип уроку: комбінований урок.

План уроку

Контроль знань

10 хв.

Самостійна робота № 1 “Відносність руху”

Демонстрації

5 хв.

1. Приклади рівномірного руху.

2.

Фрагменти відеофільму “Механічний рух”

Вивчення нового матеріалу

25 хв.

1. Прямолінійний рівномірний рух.

2. Швидкість прямолінійного рівномірного руху.

3. Одиниці швидкості.

4. Розрахунок шляху й часу руху.

5. Вимірювання швидкості

Закріплення вивченого матеріалу

5 хв.

1. Контрольні питання.

2. Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прямолінійний рівномірний рух

Коли ми чуємо, що швидкість автомобіля 20 метрів у секунду, то інтуїтивно розуміємо зміст цих слів: за 1 с автомобіль

пройде 20 м.

Якщо поїзд за 3 години пройшов 270 км і при цьому не гальмував і не розганявся, це означає, що щогодини він проїжджав 90 км. Тобто швидкість його руху становила 90 км за годину.

У цих прикладах ми вважали, що й автомобіль і поїзд рухалися так, що за будь-які рівні проміжки часу вони проходили однакові шляхи. Такий рух називають рівномірним.

Прямолінійним рівномірним рухом називають такий рух, за якого тіло за будь-які рівні проміжки часу робить рівні переміщення.

2. Швидкість прямолінійного рівномірного руху

Поняття про швидкості можна дати на простому прикладі: відстань 6 км турист пройшов за 1 годину, а велосипедист – за 0,5 години. Чим відрізняється рух туриста від руху велосипедиста? Учні роблять висновок: швидкістю (велосипедист рухається швидше, ніж турист). Необхідно підкреслити, що про швидкості тіла не можна судити ні за пройденим шляху, ні за часом руху. Для того щоб судити про швидкість тіла, треба одночасно знати пройдений шлях і час руху.

Швидкістю прямолінійного рівномірного руху називають відношення переміщення до проміжку часу, за який відбулося це переміщення:

 Прямолінійний рівномірний рух

При розв’язанні ряду завдань необхідно вказувати, у якому напрямку рухається тіло. При короткому записі умови завдання записується модуль швидкості, а на рисунку швидкість зображується стрілкою, довжина якої в певному масштабі показує числове значення швидкості.

У випадку прямолінійного руху, при якому тіло не змінює напрямок руху на протилежний,- наприклад при прямолінійному рівномірному русі – модуль переміщення s збігається зі шляхом l, пройденим тілом, тому при такому русі справедлива також формула:

 Прямолінійний рівномірний рух

3. Одиниці швидкості

Одиницею швидкості в СІ є 1 м/с.

1 м/с – це швидкість такого рівномірного руху, у ході якого тіло за кожну секунду проходить шлях в 1 м.

Швидкість руху можна вимірювати й у см/с, і в км/год., і в км/с.

Наприклад, швидкість літака 250 м/с, швидкість світла у вакуумі 300000 км/с, швидкість автомобіля 90 км/год., швидкість пішохода 5 км/год., швидкість равлика 0,6 см/с.

Виразимо швидкість автомобіля в одиницях СІ:

 Прямолінійний рівномірний рух

Із цього прикладу видно, що числове значення швидкості, заданої в км/год., в 3,6 рази більше від числового значення швидкості, заданої в м/с.

4. Розрахунок шляху й часу руху

Якщо відомі швидкість тіла й час при рівномірному русі, то можна знайти пройдений ним шлях:

 Прямолінійний рівномірний рух

Можна знайти так само й час, протягом якого рухалося тіло:

 Прямолінійний рівномірний рух

5. Вимірювання швидкості

Для вимірювання швидкості створені спеціальні прилади. Найпоширеніший з них – спідометр (див. рисунок), установлений у будь-якому транспортному засобі.

 Прямолінійний рівномірний рух

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

Який рух називають рівномірним? Наведіть приклади рівномірного руху.

Що показує швидкість тіла при рівномірному русі?

Виразіть у км/год. такі швидкості: 0,5 м/с, 3 м/с, 20 м/с.

Виразіть у м/с такі швидкості: 3,6 км/год., 72 км/год., 108 км/год. ? Яка швидкість більше: 15 м/с або 36 км/год.?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Турист ішов 20 хв. зі швидкістю 5,4 км/год. Який шлях він пройшов за цей час?

2. Поїзд довжиною 240 м, рухаючись рівномірно, пройшов міст за 2 хв. Яка швидкість поїзда, якщо довжина моста дорівнює 360 м?

3. Один автомобіль, рухаючись рівномірно зі швидкістю 16 м/с, проїхав тунель за 30 с, а інший автомобіль, рухаючись рівномірно, проїхав той самий тунель за 24 с. Яка швидкість другого автомобіля?

Домашнє завдання

1. У-1: §2. (п.1, 2, 3, 4).

2. Сб-1:

Рів1 – № 2.5, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12.

Рів2 – № 2.18, 2.20, 2.22, 2.23, 2.26.

Рів3 – № 2.32, 2.33, 2.38, 2.39, 2.40.

Домашнє завдання-2

1. У-2: § 2.

2. Сб-2:

Рів1 – № 1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7.

Рів2 – № 2.11, 2.15, 2.17, 2.19, 2.21.

Рів3 – № 2.30, 2.32, 2.34, 2.35, 2.39.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Прямолінійний рівномірний рух - Плани-конспекти уроків по фізиці


Прямолінійний рівномірний рух