ПСИХОГЕНЕТИКА

Культурологічний словник

ПСИХОГЕНЕТИКА (від грец. psyche – душа і genesis – походження) – наука, що вивчає наслідковий характер психічних та поведінкових реакцій, їхню залежність від спадкових структур організму.
ПСИХОГЕНЕТИКА