Р. Оуен був одночасно і теоретиком, і практиком

Історія економічних вчень

КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ

Р. Оуен був одночасно і теоретиком, і практиком. Як здійснювалася його реформаторська діяльність на практиці?

Оуен спробував здійснити свої ідеї на практиці. Однак організований ним “базар справедливого обміну” швидко розпався внаслідок затоварювання неходовими товарами і дефіциту ходових, які перепродувались за справжні гроші. Невдало закінчилась і спроба Оуена організувати “кооперативні

общини” для поступового перетворення капіталізму шляхом його кооперації в соціалізм. Він сподівався, що позитивний приклад окремих “кооперативних общин” приведе до суцільної кооперації суспільства. Однак усі кооперативи, які Оуен створив в Англії і США, або розпались, або перетворились на колективні підприємства капіталістичного типу.

Англійський реформатор намагався також реорганізувати капіталістичне виробництво на соціалістичних засадах. З цією метою він запропонував створити “Спілку виробників”, для організації якої підприємці повинні були продати свої підприємства

профспілкам. Але й з цього нічого не вийшло – капіталісти не бажали продавати свої підприємства, а у профспілок не вистачало коштів, щоб їх викупити.

Соціальна утопія Оуена та його реформаторська діяльність мали суперечливий характер, були нереальними, однак його ідеї справляли вплив на англійський робітничий рух, діяльність профспілок і на розвиток економічної думки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Р. Оуен був одночасно і теоретиком, і практиком - Економічні учення


Р. Оуен був одночасно і теоретиком, і практиком