Радіан – Кінематика

5. Механіка

5.1. Кінематика

5.1.27. Радіан

Радіан – це центральний кут, що відповідає дузі, довжина якої дорівнює радіусу.

 Радіан   Кінематика

 Радіан   Кінематика

Якщо радіус здійснить один повний оберт, то одержимо кут, який дорівнює 360°, або 2п, радіанів.

 Радіан   Кінематика

Якщо кут має а°, то його міра в радіанах:

 Радіан   Кінематика

Якщо кут дорівнює а радіанів, то його градусна міра:

 Радіан   Кінематика

Довжина дуги, що стягує кут в а радіан:

 Радіан   Кінематика

Довжина дуги в а° дорівнює:

 Радіан   Кінематика

Кутові величини φ і ω зв’язані відповідними лінійними величинами l, v, а таким чином:

 Радіан   Кінематика
Радіан – Кінематика