РАДІОАКТИВНЕ ЗАРАЖЕННЯ

Екологія – охорона природи

РАДІОАКТИВНЕ ЗАРАЖЕННЯ – концентрування штучних радіоакт. речовин у живих організмах, продовольчих і фуражних продуктах та грунті. Небезпека Р. з. полягає в тому, що радіоакт. речовини своїм випромінюванням зумовлюють складні зміни в живих організмах внаслідок йонізації та радіоактивних перетворень. Воно руйнує хім. зв’язки (молекули) та викликає в клітинах організмів різноманітні біохім. реакції. При високих дозах опромінювання загибель клітин наступає в результаті руйнування клітинних мембран, втрачається контроль за ростом клітин, можливим наслідком чого можуть бути ракові захворювання. Може змінюватися навіть генетичний апарат, тоді наслідки Р. з. можуть виявитися навіть у наступних поколіннях.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


РАДІОАКТИВНЕ ЗАРАЖЕННЯ - Довідник з екології


РАДІОАКТИВНЕ ЗАРАЖЕННЯ