Радіоактивні перетворення

2-й семестр

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

УРОК 9/86

Тема. Радіоактивні перетворення

Мета уроку: розкрити природу радіоактивних перетворень; ознайомити учнів з радіоактивними сімействами.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЛАН УРОКУ

Контроль знань

3 хв.

1. Радіоактивність.

2. Види радіоактивного випромінювання.

Вивчення нового матеріалу

30 хв.

1. Правило зміщення під час Радіоактивні перетворення-розпаду.

2.

Правило зміщення під час?-розпаду.

3. Радіоактивні сімейства

Закріплення вивченого матеріалу

12 хв.

1. Якісні питання.

2. Навчаємося розв’язувати задачі.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Правило зміщення під час Радіоактивні перетворення-розпаду

Знайдемо правило, відповідно до якого змінюються масове й зарядове числа ядра під час Радіоактивні перетворення-розпаду (випускання Радіоактивні перетворення-частинок).

Перетворення атомних ядер, які супроводжуються випущенням Радіоактивні перетворення-частинок, називаються Радіоактивні перетворення

class=""/>-розпадом.

Оскільки Радіоактивні перетворення-частинка є ядром Гелію, рівняння Радіоактивні перетворення-розпаду в загальному вигляді можна записати так:

 Радіоактивні перетворення

Альфа-розпад зменшує масове число на 4, а зарядове число на 2, тобто переміщає елемент на дві клітинки до початку періодичної системи. Наприклад, Радіоактивні перетворення

2. Правило зміщення під час?-розпаду

Під час?-розпаду ядра з нього вилітає електрон. При цьому загальне число нуклонів у ядрі залишається колишнім, тобто масове число ядра не змінюється. Заряд же ядра збільшується на e, тому що електрон заряджений негативно.

Перетворення атомних ядер, які супроводжуються випусканням?-частинок, називаються?-розпадом.

Під час?-розпаду: Радіоактивні перетворення

Бета-розпад не змінює масового числа, а зарядове число збільшує на 1, тобто зміщує елемент на одну клітинку ближче до кінця періодичної системи.

Наприклад, Радіоактивні перетворення

Може виникнути питання: чому з ядра вилітають електрони, якщо воно складається тільки з нуклонів, тобто протонів і нейтронів? Справа в тому, що один із нейтронів ядра, випустивши електрон, перетворюється в протон.

 Радіоактивні перетворення-розпад і?-розпад є наслідками двох законів збереження, що виконуються під час радіоактивних перетворень,- збереження електричного заряду й масового числа:

O сума зарядів (масових чисел) продуктів розпаду дорівнює заряду (масовому числу) вихідного ядра.

Під час?-випромінювання з ядра вилітає фотон, що не має електричного заряду. Число нуклонів при цьому не змінюється. Отже, за?-випромінювання зарядове число ядра не змінюється, тобто ядро залишається ядром того ж самого хімічного елемента з тим самим масовим числом.

Необхідно відзначити, що під час?-розпаду, крім електрона, вилітає ще одна частинка – електронне антинейтрино Радіоактивні перетворення властивості якої ми розглянемо пізніше.

 Радіоактивні перетворення

3. Радіоактивні сімейства

Ядра, які виникли в результаті радіоактивного розпаду також радіоактивні. Так виникає ланцюжок радіоактивних перетворень, і ядра, пов’язані із цим ланцюжком, утворюють радіоактивний ряд або радіоактивне сімейство.

Елементи, які становлять ланцюжок перетворень, називають радіоактивним рядом.

Перетворення тривають, поки не виникає стабільне ядро (це може відбутися після 10-15 радіоактивних перетворень).

У природі існують три радіоактивних сімейства: сімейство Урану 23892U; сімейство Торію 23290Th й сімейство Актинію 23589Ac. Сімейство Урану закінчується свинцем 20682Pb; Торію – 20882Pb; Актинію – 20782Pb. Вимірявши кількість свинцю в урановій руді, можна встановити вік цієї руди.

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1). Якісні питання

1. Які з відомих вам законів збереження виконуються під час радіоактивного розпаду?

2. Чи можна стверджувати, що під час?-розпаду з ядра вилітає електрон? Чому?

2). Навчаємося розв’язувати задачі

1. Визначте, ядро якого хімічного елемента X утвориться в результаті такої реакції?-розпаду: Радіоактивні перетворення

2. Ядро ізотопу 21183Bi вийшло з іншого ядра після послідовних Радіоактивні перетворення– і?-розпадів. Що це за ядро?

3. Скільки Радіоактивні перетворення– і?-розпадів відбувається в результаті перетворення радію-226 у свинець-206?

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ

– Перетворення атомних ядер, які супроводжуються випущенням Радіоактивні перетворення-частинок, називаються Радіоактивні перетворення-розпадом:

 Радіоактивні перетворення

– Перетворення атомних ядер, які супроводжуються випусканням?-частинок, називаються?-розпадом:

 Радіоактивні перетворення

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 56 (п. 2, 3, 4); підр-2: § 28 (п. 1).

2. Зб.:

Рів1 № 17.11; 17.12; 17.13; 17.27.

Рів2 № 17.28; 17.29; 17.30.

Рів3 № 17.50; 17.51; 17.52; 17.53.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Радіоактивні перетворення - Плани-конспекти уроків по фізиці