РАКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Водне середовище – це царство ракоподібних.

Життя тварин

&13. РАКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Основне поняття: РАКОПОДІБНІ

Пригадайте! Які ознаки членистоногих тварин?

Розв’яжіть задачку

Відомо, що омар живе 50 років, краб пальмовий злодій – у 10 разів менше. Креветка живе на 1 рік менше, ніж злодій пальмовий. Рак річковий – у 4 рази довше за злодія пальмового. Вік лангуста дорівнює різниці тривалості життя рака річкового й злодія пальмового. А водяний віслюк

живе удвічі менше, ніж креветка. Визначте тривалість життя названих ракоподібних.

ЗМІСТ

Які особливості поширення ракоподібних?

Ракоподібних налічується більше 50 тисяч видів. До цій групи тварин належать краби, річкові раки, циклопи, дафнії, креветки, омари та інші. Ракоподібні – це переважно прісноводні (річковий рак, дафнії, циклопи) та морські (омари, лангусти, краби) членистоногі, які заселяють усю товщу води, від глибоководних морських западин до поверхневої плівки. Лише окремі види пристосувалися до життя на суші (мокриці, тропічні краби). Більшість ракоподібних – вільноживучі тварини,

є й паразити (коропоїд).

Типовим об’єктом для розгляду особливостей ракоподібних є річковий рак. Він живе на дні водойм, живиться водяними рослинами, тваринами, їхніми рештками, тобто є всеїдною твариною. Раки дуже чутливі до забруднення водойм, це є причиною їх масової загибелі. Живуть до 20 років. Линяють 1-2 рази за рік. Найпоширеніші в Україні два види: довгопалий та широкопалий раки. Довгопалий рак більш стійкий до забруднення водойм, більш плодючий, тому витісняє широкопалого. Широкопалий рак занесений до Червоної книги.

 РАКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Систематичне положення виду

Тип

Членистоногі

Клас

Ракоподібні

Ряд

Десятиногі ракоподібні

Родина Річкові раки

Рід

Річковий рак

Вид

Рак широкопалий

Отже, РАКОПОДІБНІ – це членистоногі, пристосовані до миття у водному середовищі.

Які особливості будови ракоподібних?

Тіло ракоподібних, як і в інших членистоногих, покрите хітиновою оболонкою, але їх водний спосіб життя позначився на будові покривів. Оболонка просочується солями кальцію і стає твердим захисним панциром. Окрім цього, у ракоподібних відсутній водонепроникний шар, тому на суші вони швидко втрачають воду, що випаровується через поверхню тіла. Такий скелет дуже добре захищає від різних механічних пошкоджень, але заважає росту. Тому час від часу ракоподібні линяють, позбавляючись старої оболонки, і, поки не затвердла нова, швидко ростуть.

 РАКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 49. Зовнішня будова річкового рака:

1 – довгі вycики; 2 – складне око; 3 – короткі вусики; 4 – щелепи; 5 – ногощелепи; 6 – клешні; 7 – ходильні ноги; 8 – черевні ніжки; 9 – голово груди; 10- черевце; 11 – хвостовий плавець

Тіло ракоподібних складається з голови, грудей і черевця. Часто відбувається злиття голови та грудей, утворюються головогруди. Голова в ракоподібних має таку будову: 1) дві пари вусиків (антени); 2) ротові органи (три пари щелеп); 3) прості або складні очі.

Вусики мають чутливі щетинки та здійснюють функції нюху, дотику і відчуття хімічного складу води. За допомогою численних ротових органів їжа швидко подрібнюється, фільтрується й потрапляє до рота. У ракоподібних часто буває одне просте око, але в більшості видів – складні фасеткові очі, які забезпечують мозаїчний зір. Груди мають кінцівки, які видозмінюються й виконують три основних функції: ходильну, дихальну й подачі їжі до рота.

У вищих раків розрізняють 5 пар ходильних ніг і три пари ногощелеп. На першій парі ходильних ніг можуть розташовуватись добре розвинені клешні. Вони служать для захисту від ворогів, захоплення їжі та її шматування. Черевні ніжки є лише у вищих раків, і, як правило, вони рідко виконують функцію руху, використовуватися для дихання й розмноження. Остання пара черевних ніжок раків перетворюється на частини хвостового плавця.

Отже, ракоподібні – це членистоногі тварини, тіло яких має такі характерні ознаки: твердий хітиновий водопроникний панцир, дві пари вусиків, двогіллясті кінцівки та ротові органи.

Які біологічні особливості ракоподібних?

Водний спосіб життя ракоподібних визначає особливості дихання. Дихають ракоподібні за допомогою зябер, що є тонкостінними виростами грудних кінцівок. У багатьох дрібних ракоподібних зябра відсутні й газообмін здійснюється через покриви. Кисень від зябер потрапляє в гемолімфу. Далі ця рідина надходить до серця через щілини, серце скорочується й надсилає кров у судини. А вже із судин гемолімфа виливається в порожнину, віддає кисень і забирає вуглекислий газ. Отже, кровоносна система ракоподібних незамкнена, має серце, яке міститься на спинному боці головогрудей. Гемолімфа в ракоподібних здебільшого безбарвна, у деяких має червоний або синій кольори. Кисень необхідний для окиснення поживних речовин, що надходять в організм завдяки живленню.

 РАКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Iл. 50. Внутрішня будова рака річкового: 1 – незамкнена кровоносна cистемa; 2 – серце з щілинами; 3 – зябра; 4 – зелені залози

Живлення і травлення в ракоподібних відбуваються за допомогою ротових органів (щелеп та ногощелеп).

У зв’язку з різними способами живлення, ці кінцівки дуже видозмінені. Наприклад, у рака-богомола є хапальні зазубрені кінцівки, у морського жолудя – фільтрувальні щетинконосні кінцівки, у коропоїдів – колючий хоботок із сильними присосками з обох боків. За способом живлення ракоподібні поділяються на рослиноїдних (мокриці), хижаків (раки-богомоли), всеїдних (рак річковий), паразитів (коропоїди, китові воші), детритофагів (морські жолуді). Їжа захоплюється кінцівками, подрібнюється й потрапляє в рот, а далі – у стравохід. Завершується подрібнення їжі в шлунку, який для цього має хітинові пластинки. У середній кишці відбувається перетравлення за допомогою печінки та всмоктування.

Рідкі продукти обміну, надлишок води й солей видаляються разом із сечею за допомогою зелених залоз, розташованих на голові в основі вусиків. Регуляцію життєвих функцій здійснюють нервова система та гормони. Нервова система має головний мозок, навкологлоткове кільце й черевний нервовий ланцюжок. У ракоподібних, як і в інших членистоногих, спеціальні нервові клітини виділяють нейрогормони, що надходять у гемолімфу та виливають на обмін речовин, линяння, зміну забарвлення тощо. Більшість ракоподібних – роздільностатеві організми з яскраво вираженими відмінностями між самками й самцями. Наприклад, у річкового рака самка має ширше черевце. Запліднення зовнішнє, оскільки живуть у воді. Розвиток у більшості ракоподібних відбувається з наявністю личинки, тобто непрямий.

Отже, ракоподібні – це членистоногі тварини, їх основні біологічні особливості: зяброве дихання, важлива роль кінцівок у живленні й травленні, виділення за участю зелених залоз.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Розгляньте малюнок будови рака річкового (Іл. 51). Заповніть таблицю, назвавши позначені частини тіла, вкажіть їх функції. Зазначте риси пристосованості річкового рака до водного середовища існування.

Назва органа

Позначення

Функції

 РАКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Iл. 51. Будова рака річкового

Біологія + Фізика

У раків-богомолів очі складніші за будовою, ніж у інших представників тваринного світу. Їхні складні фасеткові очі розрізняють 12 основних кольорів, а це в чотири рази більше, ніж очі людини. Окрім того, вони здатні розрізняти ультрафіолетові, інфрачервоні й поляризовані промені світла. Очі розташовані на стебельцях і можуть незалежно одне від одного повертатись на 70. Що ви знаєте про ультрафіолетові промені світла? Які очі є фасетковими? У чому переваги й недоліки таких очей?

 РАКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Іл. 52. Рак-богомол

Біологія + Хімія

У хітиновій оболонці ракоподібних є особливі забарвлюючі речовини – пігменти. Найпоширенішим пігментом у покривах ракоподібних є астаксантин, що має червоний колір. При поєднанні з певними білками він може утворювати сині, бурі пігменти. У вигляді зерен вони містяться в хроматофорах. Коли пігменти концентруються в центрі хроматофора, тварина світлішає, а коли пігменти розташовуються у відростках – темніє. Так, ваблячий краб змінює забарвлення залежно від припливу чи відпливу. Розкажіть про пігменти як хімічні речовини. Яке їх значення для ракоподібних?

 РАКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Iл. 53. Краб воблячий

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Де поширені ракоподібні? 2. Наведіть приклади пристосувань рака річкового до життя у воді. 3. Чим вкрите тіло ракоподібних? 4. Назвіть відділи тіла ракоподібних. 5. Які органи дихання ракоподібних? 6. Назвіть ротові органи ракоподібних.

7-9

7. Які особливості поширення ракоподібних? 8. Які особливості будови ракоподібних? 9. Які біологічні особливості ракоподібних?

10-12

10. Опишіть риси пристосованості ракоподібних до життя у водному середовищі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


РАКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ - Біологія


РАКОПОДІБНІ, ЇХ БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ