РАКОПОДІБНІ

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

&9. РАКОПОДІБНІ

Пригадайте ознаки, притаманні членистоногим.

ЯКІ ОЗНАКИ ПРИТАМАННІ РАКОПОДІБНИМ?

Ракоподібні – переважно мешканці водойм, тому дихають за допомогою зябер. їхня кутикула не має зовнішнього шару із жироподібної речовини, тому ці тварини не витримують пересихання. На голові розташовані дві пари чутливих вусиків.

В Україні поширені різні представники ракоподібних. Найвідоміші з-поміж них – довгопалий і широкопалий річкові раки. Широкопалий річковий рак потребує охорони.

Цей вид занесено до Міжнародної Червоної книги та Червоної книги України.

Тіло річкового рака має головогруди, зверху вкриті суцільним панциром, і черевце, що складається з окремих рухливих сегментів, укритих щитками (мал. 42). У самок черевце ширше за головогруди, у самців – вужче. У передній частині тіла на рухомих стебельцях розташовані складні очі. На головогрудях є дві пари вусиків, кінцівки, що утворюють ротовий апарат (три пари щелеп і три пари ногощелеп), та п’ять пар ходильних ніг. На першій парі ходильних ніг добре розвинені клешні. Раки використовують їх для захисту від ворогів, захоплення

їжі та її шматування. Ходильні ноги слугують річковому раку для повзання по дну. Ще шість пар кінцівок розташовані на черевці. Ніжки останньої пари розширені й разом з анальною пластинкою, якою закінчується черевце, утворюють віялоподібний хвостовий плавець. Підгрібаючи під себе воду, рак здатний швидко плавати, пересуваючися заднім кінцем уперед.

 РАКОПОДІБНІ

Мал. 42 Будова річкового рака: 1 – головогруди; 2 – черевце; 3 – довгі вусики; 4 – очі; 5 – ходильні ноги; 6 – хвостовий плавець

 РАКОПОДІБНІ

Мал. 43. Різноманітність ракоподібних: 1 – водяний віслюк; 2 – бокоплав; 3 – мокриця

Річкові раки населяють водойми із чистою водою та високим умістом кисню. Тому їх можна вважати покажчиками рівня забруднення водойм. Річковий рак – всеїдна тварина. Він може живитися водними рослинами, дрібними тваринами (червами, молюсками, дрібними ракоподібними, личинками комах, пуголовками, рибою тощо). Здалеку відчуває запах їжі за допомогою добре розвинених органів нюху.

ЯКА РІЗНОМАНІТНІСТЬ РАКОПОДІБНИХ? ЯКА ЇХНЯ РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ?

У прісних водоймах України можна зустріти водяних віслюків та бокоплавів (мал. 13. 1, 2). Тіло бокоплавів стиснуте з боків, тому вони можуть повзати, лежачи на боку. Саме звідси й походить назва цих тварин. Бокоплавами та водяними віслюками живляться мешканці водойм, зокрема риби.

У вологих місцях суходолу: лісовій підстилці, під камінням, у приміщеннях (погребах, підвалах тощо) трапляються невеличкі сірі ракоподібні мокриці (мал. 43, 3). Вони беруть участь у процесах грунтоутворення; перероблюють рештки органіки, збагачують нею грунт. На відміну від мешканців водойм, мокриці пристосувалися дихати атмосферним киснем, а не киснем, розчиненим у воді.

Якщо в прісній стоячій водоймі зачерпнути сачком воду, то можна виловити дрібних рачків – дафній (мал. 11, 1). Тіло дафній сплющене з боків і міститься в двостулковому панцирі. Перша пара вусиків укорочена, друга – видовжена, за її допомогою рачки плавають, ніби стрибаючи у воді.

Водойми населяють циклопи (мал. 14, 2).

Перша пара вусиків цих ракоподібних видовжена й слугує для ширяння у товщі води, друга пара вкорочена. На голові циклопів є лише непарне просте око. Саме це й зумовило назву тварин. Згідно з давньогрецькими міфами, на одному з островів проживали велетні – циклопи, нащадки богів, що славилися своєю жорстокістю.

Вони мали на лобі лише одне непарне око.

 РАКОПОДІБНІ

Мал. 44. Прісноводні ракоподібні: 1 – дафнія; 2 – циклоп; 3 – щитень

 РАКОПОДІБНІ

Мал. 45. Ракоподібні – мешканці морів: 1 – креветка пішака; 2 – рак-самітник; 3 – краб кам’яний

До ракоподібних належать також щитні. Знайти їх можна в прісних водоймах, навіть у весняних калюжах. Тіло цих невеличких ракоподібних (завдовжки до 5 см) вкрите щитком, звідки й походить їхня назва. Живуть щитні недовго: щойно сонце висушить весняні калюжі, дорослі тварини гинуть. Але яйця, які вони відклали, можуть витримувати тривалу посуху (до 9 років і більше). Висушені яйця щитнів легко розносяться вітром, що забезпечує поширення виду. При потраплянні в калюжі із цих яєць виходять личинки, що швидко (протягом 2-3 тижнів) стають статевозрілими. На території України мешкає щитень літній (мал. 41, 3). Це один з найдавніших мешканців нашої планети. Він пережив динозаврів і багатьох інших викопних істот.

У морях України мешкають креветки, раки – самітники, краби. Креветки мають видовжене тіло й здатні плавати у товщі води. Креветка піщана має захисне забарвлення тіла, що нагадує колір піщаного дна (мал. 45, 1). Це захищає її від ворогів. Щорічний світовий промисел цієї креветки сягає десятків тисяч тонн.

У Чорному морі мешкає кілька видів раків-самітників (мал. 15, 2). Головогруди та клешні цих тварин добре розвинені та захищені твердим покривом, тоді як м’ясисте черевце має тоненький покрив. Молоді рачки, які щойно вилупилися з яєць, знаходять черевоногих молюсків із черепашками відповідних розмірів, з’їдають їх, а своє черевце ховають у спорожнілу черепашку.

У крабів черевце вкорочене й підігнуте під головогруди, які вкриті міцним панциром. Перша пара ходильних ніг, як і в річкових раків, має потужні клешні. В Україні трапляються краб кам’яний (мал. 45, 3) та краб прісноводний. Вони потребують захисту через забруднення водойм.

До промислових видів ракоподібних належать різні види омарів і лангустів, що мешкають у морях (мал. 46).

Омари, або лобстери, мають добре розвинені клешні, за допомогою яких вони розчавлюють черепашки молюсків. Лангусти клешень не мають. Використовуючи кінцівки та панцир, лангусти здатні видавати голосні звуки, що відлякують ворогів.

 РАКОПОДІБНІ

Мал. 46. Промислові ракоподібні: 1 – омар; 2 – лангуст

Біологічний словничок: головогpуди.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Для ракоподібних характерні такі ознаки: головогруди; наявність двох пар вусиків; складні очі; органи дихання – зябра; більшість видів мешкає у водоймах, деякі (наприклад, мокриці) – у вологих місцях суходолу. Розвиток прямий.

Серед ракоподібних багато промислових видів, які споживає людина; вони самі є поживою для різних тварин.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Які риси притаманні ракоподібним? 2. Які види ракоподібних мешкають у прісних водоймах України? 3. Які представники ракоподібних мешкають на суходолі? Яка їхня роль у природі? 4. Які ракоподібні мешкають у морях? 5. Яка роль ракоподібних у природі та житті людини?

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ І КМІТЛИВИХ

Чому ракоподібні не можуть мешкати на посушливих ділянках суходолу?

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

За допомогою різних джерел інформації опишіть пристосування до середовища життя кількох представників різних видів ракоподібних (на ваш розсуд).

Цікаво!

Ваблячий краб живе у припливно-відпливній зоні морів. Свою назву цей краб дістав завдяки особливостям поведінки. У разі небезпеки він відступає до води задкуючи і здійснює захисні рухи більшою із клешень. Створюється враження, що краб запрошує (“вабить”) ворога разом із собою у воду.

Краб пальмовий злодій отримав свою назву завдяки непорозумінню. Довгий час вважали, що ці мешканці піщаних пляжів тропічних островів залазять на пальми, зрізують клешнями кокосові горіхи та живляться їхнім м’якушем. Але ці уявлення не підтвердилися, бо краби не здатні розламувати за допомогою клешень шкаралупу кокосових горіхів. Насправді ця хижа тварина залазить на пальми в пошуках дрібних безхребетних тварин.

Важливе промислове значення мають дрібні планктонні евфаузієві рачки. Вони відомі під побутовою назвою “кріль”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


РАКОПОДІБНІ - Біологія


РАКОПОДІБНІ