Ранг

Ранг – 1) ступінь класифікації різних іпотечних застав; 2) чин, посада, показник значущості зайнятої особою посади; 3) клас, розряд.
Ранг