РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Розділ IV ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Тема 1 КІЛЬКІСТЬ І РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ

§ 60. РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

– Які народи, що населяють нашу планету, вам відомі?

ЛЮДСЬКІ РАСИ. Землю населяють люди, різні за зовніш­ністю – кольором шкіри, волосся, очей, формою обличчя. Ці відмінності з’явилися дуже давно, коли окремі групи людей жили далеко одна від одної. У результаті багатові­кового пристосування до певного природного середовища сформувалися різні зовнішні ознаки. Відтоді вони переда­ються спадково від батьків дітям, з покоління в покоління,

незалежно від місця проживання. Групи людей зі схожими зовнішніми ознаками називають расами. Вчені – етнографи розрізняють чотири основні людські раси: європеоїдну, монголоїдну, негроїдну (еквато­ріальну) й австралоїдну.

Європеоїдна раса – найчисленніша. До неї на­лежать близько 45% населення Землі. Зовніш­ність представників цієї раси різна. У людей, що живуть у північних районах, світла шкіра і світле волосся. У жителів південних районів, шкіра смаглява, а волосся темне. Представники європеоїдної раси населяють головним чином Європу (наприклад, слов’яни, у тому числі й українці),

частину Азії (індійці, араби, вірмени, таджики). Чимало їх за останні століття пере­селилися на інші материки.

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Мал. 279. Європеоїдна раса

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Мал. 280. Раси

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Мал. 281. Різні раси

У людей монголоїдної раси жовтуватий колір шкіри, чорне пряме волосся, вузький розріз очей, обличчя вилицювате. Такі ознаки виник­ли внаслідок пристосування до сильних вітрів і пилових бур. Зокрема, вузький розріз очей захищав від пилу і піску. До цієї раси належать народи Азії (китайці, японці, корейці, монголи), а також індіанці – корінне населення Америки.

Представники негроїдної (екваторіальної)раси мають темно-коричневий або чорний колір шкіри, карі очі, чорне кучеряве волосся, великі губи і широкий ніс. Проживання в екваторі­альному і тропічному поясах пристосувало їхній організм до сильного опромінення сон­цем. Через це в шкірі виробився спеціальний пігмент (барвник). Завдяки йому шкіра посту­пово набула темного кольору. Жорстке і кучеряве волосся утворює на голові ніби повітряну подушку – надійний захист від перегрівання. А потовщені губи і широкі ніздрі полегшують випаровування води через слизову оболонку. Основна область розселення народів еквато­ріальної раси – Африка. Багато їх проживає в Америці, але там вони – не корінні мешканці, а нащадки негрів-рабів, вивезених з Африки ще в XVI – XIX ст.

Представники австралоїдної раси зосереджені здебільшого в Австралії та на островах Тихого океану. Вони мають темний колір шкіри, волосся і очей, широкий і дещо пласкуватий ніс.

Не всі люди належать тільки до цих рас. Із зрос­танням кількості населення Землі представники різних рас постійно змішувалися. Тому расові відмінності поступово стираються. Прикладом змішаних груп є метиси (нащадки індіанців і євро­пейців) і мулати (нащадки нефів і європейців).

РІВНІСТЬ РАС. Учені довели, що здатність людини до розумової і фізичної праці не залежить від того, до якої раси вона належить. Будь-які народи можуть успішно розвивати свою культуру, науку, господарство.

Великий внесок в обгрунтування рівності рас і народів зробив наш земляк Микола Миклухо-Маклай. Він присвятив своє життя вивченню народів, які населяють тропічні острови Тихого океану. У 1871 р. М. Миклухо-Маклай оселився на острові Нова Гвінея, де живуть папуаси, які належать до австралоїдної раси. Тоді мало що знали про аборигенів, які не мали зв’язку із зовнішнім світом і стояли на низькому щаблі розвитку. Вчений прожив серед них тривалий час. Ви­вчивши життя папуасів, він дійшов висновку, що так звані первісні народи так само здатні до розумового розвитку, як і будь-який інший народ на Землі.

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Микола Миклухо-Маклай (1846-1888)

РІЗНОМАНІТНІСТЬ НАРОДІВ СВІТУ. У расах розрізняють групи людей, які називають народами. Кожний народ має свою мову і культуру – звичаї, релігію, пісні, національний одяг, страви та інше, які беруть початок ще з давнини. Куль­тура народів самобутня, тобто неповторна. Навіть житло у кожного народу своєрідне, що пов’язано з природними осо­бливостями території його проживання. Звісно, в наш час життя і побут людей невпізнанно змінилися. Проте кожний народ, великий чи маленький, так чи інакше зберігає свої традиції – те, що відрізняє його від інших.

На земній кулі понад 3000 народів. Серед них є численні й такі, що налічують лише кілька десятків осіб. Найчисленнішими народами світу є китайці (більш як 1 млрд), хіндустанці (240 млн), американці Сполучених Штатів Америки (205 млн), росіяни (150 млн), бразильці (137 млн), японці (126 млн). Укра­їнців налічують майже 38 млн (в Україні) і 15 млн (поза межами України в інших державах світу). Ці найбільш численні народи та багато інших становлять населення Землі.

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Мал. 282. Кожний народ має сомобутню культуру

Подорож у слово

Релігія переклада­ється з латинської як побожність і означає віру в іс­нування вищих сил, Єдиного Бога або багатьох богів.

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Мал. 283 Китайці їдять за допомогою паличок

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Мал. 284. Китайське письмо ієрогліфами

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Китайська порцелянова ваза

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Найчисленніший народ світу – китайці. Вони населя­ють Китай – одну з найбільших за площею країн світу. Китайці належать до монголоїдної раси. Китайська мова є найпоширенішою в світі. Китайське письмо здійснюється особливими знаками – ієрогліфами, які передають ціле слово або його частину. Цей нар од має тисячолітню історію і культуру. Китайці винайшли папір, шовк, порцеляну, по­рох. Традиційними стравами єриста локшина, їдять китайці дерев’яними паличками (мал. 283). Одними із символів китайської культури є ліхтарі та повітряні змії.

Хіндустанці (індійці) – народ, який населяє Індію. Вони належать до європеоїдної раси. Культура індійців, так само як і китайців, – одна з найдавніших. Індійці – вправ­ні майстри з різьбярства по слоновій кістці, плетіння з пальмового листя, виготовлення килимів, ювелірних при­крас, статуеток. В Індії збереглися численні архітектурні пам’ятки – стародавні храми, монастирі, палаци і мавзолеї (мал. 285). Традиційне вбрання жінок- барвисті сарі.

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

285. Мавзолей Тадж-Махал

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУМал.

Мал. 286. Індійки в національному вбранні

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Мал. 287. США -батьківщина різних народів

0

Мал. 288. Індіанці прикрашали головні убори пір’ям

Американці США – це народ, який сформувався із трьох рас і трьох культур: європейської, індіанської та африкан­ської. До колумбову Америку населяли індіанці, які нале­жать до монголоїдної раси. Індіанські племена розмовляли різними мовами. Вони були мисливцями і рибалками і вели напівкочовий спосіб життя. У XVI ст. до Америки ринув потік європейців, а згодом до США почали завозити рабів з Африки для роботи на плантаціях. Водночас вибралося взаємне проникнення різних культур.

Живуть на островах, що лежать поблизу узбережжя Східної Азії. Вони належать до монголоїдної раси. Попри те, що Японія – одна з найрозвинутіших країн світу і має величезні міста з хмарочосами і багатоярусними мостами, досконалу техніку, там ретельно зберігають свої традиції та культуру. Чоловіки і жінки вдома носять кімоно. У жінок воно підперезане широким поясом, що зав’язується вели­ким бантом на спині. Національними стравами є суші, які їдять так само, як і китайці, паличками. Японці споживають багато різних овочів, риби і морепродуктів. Широко відомі японські чай ні церемонії, ікебана, мистецтво декоративних садів (мал. 289).

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Суші – японська національна страва

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Мал. 289. Декоративні сади Японії

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Мал. 290. Японки у традиційному вбранні

Росіяни населяють Росію. Бони живуть і в інших країнах, зокрема в Україні. Росіяни належать до європеоїдної раси. В основі ро­сійської писемності лежить слов’янська азбука – кирилиця, названа за ім’ям творця першої азбуки в IX ст. Кирила. Національний одяг у жінок – сарафани. Російська кухня відо­ма своїми млинцями (російською – блины). Колись традиційними були хороводний спів з протяжними мелодіями та задерикуваті час­тівки, які співають і нині.

Українці – корінний народ України. Водно­час вони живуть і в інших країнах світу – Росії, Білорусі, Польщі, Канаді, США, Бразилії і на­віть у далекій Австралії. Українці належать до європеоїдної раси. Український народі його культура мають давнє корін­ня, яке сягає в глиб віків. Традиційно одяг і рушники українці оздоблювали вишивкою. Серед промислів оригінальним є писанкарство. Українська пісня вирізняється мелодійністю і за душевністю.

 РАСИ І НАРОДИ СВІТУ

Мал. 291. Дівчата в національному вбранні, на столі – традиційний російський самовар

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

· Людські раси – групи людей зі схожими зовнішніми ознаками.

· Розрізняють чотири основні людські р аси: європеоїдну, монголоїдну, негроїдну та австралоїдну. Здібності людей різних рас рівні.

· Найчисленнішими народами світу є китайці, хіндустанці, американці США, росіяни, японці.

· Українці мають давню і самобутню культуру.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. На які раси поділяється населення Землі? Назвіть ознаки кожної раси.

2. Під впливом яких чинників з’явилися відмінності в зовнішності представників різних рас?

3. Які народи світу є найчисленнішими?

4. Що вам відомо про особливості культури китайців?

5. Розкажіть, як сформувався американський народ.

6. Культурні традиції яких народів світу вам особливо подобаються?

7. Чим українці вирізняються з-поміж інших народів світу?

ШУКАЙТЕ В ІНТЕPHЕТІ

Ікебана – традиційне японське мистецтво. Дізнайтеся, що потрібно для того, щоб створити японський шедевр.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


РАСИ І НАРОДИ СВІТУ - Географія


РАСИ І НАРОДИ СВІТУ