РАСИЗМ

Культурологічний словник

РАСИЗМ (від італ. razza – порода) – індивідуальні чи інституційні упереджені установки та дискримінаційне поводження у стосунках з людьми іншої раси або національності.




РАСИЗМ