Рахунок позабалансовий

Рахунок позабалансовий – рахунок, що використовується для обліку цінностей, які не належать ні до активів, ні до пасивів банку (наприклад, орендованих основних засобів).
Рахунок позабалансовий