РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ – ЕЛЕКТРОЛІТИ

Хімія – універсальний довідник

ЕЛЕКТРОЛІТИ

РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ

У розчинах електролітів у хімічну взаємодію вступають іони. З’ясуємо, у яких випадках це відбувається.

Якщо змішати водні розчини кухонної солі (хлориду натрію) і вапняної води (розчину гідроксиду кальцію), то зовнішніх змін не спостерігається. Формально можна написати

 РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  ЕЛЕКТРОЛІТИ

З огляду на те, що всі чотири речовини (хлорид і гідроксид натрію, хлорид і гідроксид кальцію) – вільні електроліти, запишемо рівняння реакції

в іонному вигляді:

 РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  ЕЛЕКТРОЛІТИ

Чим ліва частина цього рівняння відрізняється від правої? Нічим, крім порядку написання формул. Вихідна суміш іонів не змінилася. Ніякої хімічної реакції не відбулося.

Якщо хлорид натрію замінити на карбонат натрію, то при змішуванні їх розчинів випадає осад, відбувається реакція. В іонному вигляді її рівняння можна записати так:

 РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  ЕЛЕКТРОЛІТИ

Якщо не вказувати іони, які не взяли участі в реакції (це іони Nа+ і ОН-), то одержимо запис, який називається скороченим іонним рівнянням реакції:

 РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  ЕЛЕКТРОЛІТИ

Скорочене іонне

рівняння відображає, що насправді відбувається в розчині. Наприклад, у даному випадку воно показує: якщо в розчин одночасно потрапляють іони Са2+ і СO32-, незалежно від того, до складу яких речовин вони входили і при дисоціації яких речовин утворилися, то відбувається реакція утворення карбонату кальцію СаСO3.

Ця реакція відбувається тому, що іони, які з’єднуються, утворюють малорозчинну речовину, яка випадає у вигляді осаду, тобто виходить зі сфери реакції. Це перший приклад необоротної реакції в розчині електроліту.

Інший приклад – взаємодія карбонату натрію із хлоридною кислотою. Запишемо рівняння електролітичної дисоціації взятих речовин:

 РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  ЕЛЕКТРОЛІТИ

У цьому розчині варто брати до уваги можливість взаємодії лише різнойменно заряджених іонів. Іони Nа+ не можуть взаємодіяти з іонами Сl-, тому що можлива сполука NаСl – сіль, яка є сильним електролітом і в розчині існує тільки у вигляді окремих іонів Nа+ і Сl-. Можуть взаємодіяти іони СО32- і Н+ з утворенням слабкої (тобто малодисоційованої) карбонатної кислоти:

 РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  ЕЛЕКТРОЛІТИ

Карбонатна кислота – дуже нестійка сполука і практично миттєво розкладається на воду і кислотний оксид:

 РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  ЕЛЕКТРОЛІТИ

Діоксид карбону – вуглекислий газ залишає сферу реакції. При додаванні рівнянь (1) і (2) одержуємо сумарний запис рівняння реакції карбонат-іонів з іонами Гідрогену:

 РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  ЕЛЕКТРОЛІТИ

Газ, який залишає сферу реакції, не може вступити у зворотну реакцію, отже, це необоротна реакція. Таким чином, реакція карбонату натрію з хлоридною кислотою може бути подана молекулярним рівнянням

 РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  ЕЛЕКТРОЛІТИ

Повним іонним рівнянням

 РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  ЕЛЕКТРОЛІТИ

Скороченим іонним рівнянням

 РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  ЕЛЕКТРОЛІТИ

Останнє рівняння, як і всі скорочені іонні рівняння, відображає суть розглянутої хімічної реакції: незалежно від речовини, яка містить карбонат-іони, і кислоти під час їх взаємодії завжди буде виділятися вуглекислий газ і утворюватися вода. (Однак кислота повинна бути не слабшою карбонатної, тобто містити у своєму розчині більше іонів Гідрогену, ніж карбонатна.)

Таким чином, говорячи про хімізм процесу, варто користуватися скороченим іонним рівнянням реакції. Водночас у процесі розрахунків кількостей речовин, які вступили в реакцію й утворилися, необхідний запис у молекулярній формі.

Вода та інші слабкі електроліти в іонних рівняннях реакцій, зазвичай, записуються у молекулярному вигляді і лише в окремих випадках – в іонному.

Отже, якщо в результаті реакції утвориться вода, то зі сфери реакції виходять деякі учасники реакції, а саме іони Н+ і ОН-, а це, власне, і є необхідною умовою необоротності хімічної взаємодії.

Це ще один приклад необоротних реакцій – реакції нейтралізації, тобто взаємодії між кислотами й основами. Іонне рівняння реакції, яка відбувається, необхідно записати так:

 РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  ЕЛЕКТРОЛІТИ

З розчину зникають іони Н+ і ОН-, як це видно зі скороченого іонного рівняння:

 РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  ЕЛЕКТРОЛІТИ

Отже, щоб у розчині електроліту відбулася реакція (а вона відбувається за участю іонів), необхідно, щоб хоч деякі іони вийшли зі сфери реакції. Це реалізується при випаданні осаду, виділенні газу, утворенні слабкого електроліту (дуже часто води).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ – ЕЛЕКТРОЛІТИ - Довідник з хімії


РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ – ЕЛЕКТРОЛІТИ