РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. РИЗИКИ ТА ФОРМИ ЇХ СТРАХУВАННЯ

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Розділ 7

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

7.5. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ.

РИЗИКИ ТА ФОРМИ ЇХ СТРАХУВАННЯ

У цьому розділі бізнес-плану мають бути викладені юридичні питання, структура й організація управління як на стадії здійснення капітальних вкладень, так і в період експлуатації об’єкта інвестування.

Насамперед необхідно визначити організаційно-правову форму реалізації інвестиційного проекту. Він може бути реалізований у межах організаційно-правової форми ініціатора чи інвестора через створення

нового підприємства (акціонерного товариства, спільного підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю). Потрібно визначити основні причини й переваги, що зумовлюють вибір саме такої юридичної форми, зазначити основних працівників, їхню частку у статутному капіталі, методику розподілу доходів від діяльності.

Якщо інвестиційний проект намічається реалізовувати з участю державного капіталу, необхідно роз’яснити систему підпорядкованості та межі втручання вищих органів у господарську діяльність підприємства.

Потім рекомендується описати структуру управління та відносини між

учасниками під час реалізації інвестиційного проекту. Це стосується насамперед якісного складу управлінських кадрів замовника, які здійснюватимуть оперативне керування проектом.

Важливо окреслити організаційну структуру управління на стадії експлуатації, тобто після введення в дію об’єкта інвестування. Схематично можна зобразити основні управлінські підрозділи нового підприємства, їх підпорядкованість і взаємозв’язок, а також описати кандидатури й ділові риси керівного складу.

Окремий розділ бізнес-плану можна присвятити плану (стратегії) маркетингу, де розглядаються питання активізації ринку, стратегії ціноутворення, збуту, реклами Ці питання виокремлюються в самостійний розділ у таких випадках:

– у разі виходу на ринок принципово нових видів продукції, послуг;

– у разі реалізації продукції на ринках означеного регіону, її експорту;

– за високого рівня когорт на відповідному товарному ринку певного регіону.

В інших випадках питання, пов’язані зі збутом продукції, відображаються в розділі “Аналіз ринку”.

Здійснення підприємництва в будь-якій формі пов’язане з ризиком. Ризик характеризується як небезпека потенційної ймовірної втрати ресурсів або недоодержання доходів порівняно з прогнозованим варіантом. В інвестиційній діяльності питання ризику стоїть дуже гостро. Це спричинюється, по-перше, тривалістю інвестиційного циклу від моменту вкладення коштів до їх повернення. Зрозуміло, що на далеку перспективу важко спрогнозувати результати, бо на них можуть впливати різні фактори: економічні, політичні, соціальні, екологічні та інші. По-друге, інвестування пов’язане з вкладанням великих коштів, матеріальних ресурсів, неефективне використання яких може негативно позначитись на фінансовому стані інвестора. По-третє, оскільки інвестування в багатьох випадках здійснюється через третіх осіб (фінансових посередників), інвестор, як правило, не має реальної можливості контролювати використання вкладених коштів, оперативно втручатись у виробничий план.

З огляду на викладене у процесі складання інвестиційного бізнес – плану дуже важливо правильно оцінити й проаналізувати можливі ризики. Визначаючи той чи інший вид ризику, необхідно оцінити його розмір і вплив на загальні результати. Безризикові інвестиції в нашій державі знайти важко, тому що на рівень ризику впливають не тільки економічні, а й політичні, соціальні, екологічні та інші фактори.

Інвестиціями з допустимим рівнем ризику називають такі вкладення, коли існує ймовірність втратити всю суму чистого прибутку за цим інвестиційним проектом.

Критерієм критичного рівня ризику є можливість втрати не тільки прибутку, а й усієї виручки Це означає, що не можна брати до виконання інвестиційний проект, якщо в одному з 10 випадків може бути втрачений прибуток; в одному зі 100 – валовий дохід, а в одному з 1000 – усе вкладене майно.

Залежно від рівня ризику втрати майна потрібно передбачити заходи щодо його страхування. При складанні швидшого бізнес-плану часто передбачають так звану премію за ризик. Це свого роду додатковий прибуток, якого вимагає інвестор за свій ризик. Його розміри повинні збільшуватися пропорційно збільшенню ризиків за тим чи іншим інвестиційним проектом.

Загальний прибуток за інвестиційним проектом з урахуванням рівня його систематичного ризику можна розрахувати за формулою

 РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. РИЗИКИ ТА ФОРМИ ЇХ СТРАХУВАННЯ

Де Дб – рівень прибутку за безризиковими інвестиціями;

Дс – середній рівень прибутку на інвестиційному ринку;

В – бета-коефіцієнт, що характеризує рівень систематичного ризику за обраним інвестиційним проектом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. РИЗИКИ ТА ФОРМИ ЇХ СТРАХУВАННЯ - Довідник з економіки


РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. РИЗИКИ ТА ФОРМИ ЇХ СТРАХУВАННЯ