Реалізація інвестиційної спроможності

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Реалізація інвестиційної спроможності

Інвестиційна діяльність формується, виходячи з можливостей:

– повного самофінансування за рахунок власних коштів;

– залучення приватного капіталу і кредитів вітчизняних та іноземних фінансових організацій;

– покриття державою витрат, пов’язаних із соціально важливими перевезеннями та послугами, які не відшкодовуються встановленими тарифами;

бюджетного фінансування для окремих об’єктів державного значення.

Необхідно надавати перевагу таким джерелам інвестування:

– випуск цінних паперів для розвитку і будівництва транспортних об’єктів з високою ефективністю, придбання акцій підприємств транспортного машинобудування, участь підприємств транспорту в різних фінансово-промислових групах тощо.

Для ефективного використання інвестицій необхідне впровадження конкурсного відбору інвестиційних проектів за критерієм окупності та визначення їх виконавців на тендерній основі. Одним з ефективних джерел інвестування є використання лізингу для поповнення і оновлення парків транспортних засобів і технологічного обладнання.
Реалізація інвестиційної спроможності