Реалізація комерційна

Реалізація комерційна – етап упровадження життєвого циклу товару, який охоплює виконання завершальної частини плану маркетингу і повномасштабного виробництва та реалізацію товару.
Реалізація комерційна