Реалізація продукції

Реалізація продукції – продаж товарів споживачам і отримання коштів за них на розрахунковий рахунок підприємства-постачальника. З точки зору процесу кругообороту капіталу Р. п. включає купівлю засобів виробництва та інших ресурсів для виробництва товарів і їх продаж кінцевим споживачам. У політекономічному аспекті Р. п. означає, з одного боку, можливість для населення задовольнити особисті потреби, а для підприємців – продаж одних вироблених товарів і привласнення втіленої в них додаткової вартості, а також можливість придбання інших товарів, в т. ч. робочої сили, для продовження процесу капіталістичного виробництва у розширеному масштабі. Р. п. визначають у вартісних і натуральних показниках, а обсяг розраховують у фактичних цінах звітного періоду та оптових цінах підприємств щодо готових виробів і напівфабрикатів (крім тих, які спрямовуються на внутрігосподарське споживання). За сучасних умов для Р. п. необхідне комплексне вивчення ринку, обсягів та структури платоспроможного попиту різних верств населення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Реалізація продукції - Економічний словник


Реалізація продукції