Реалізація застави

Реалізація застави – 1) вступ у володіння заставою за умови, що дебітор не виконує умов оплати кредиту; 2) вимога гарантій під наданий кредит у разі втрати дебітором платоспроможності.
Реалізація застави