Речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Види складних речень

Речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

Рожевий пил спадав, синіло все кругом, і коси золоті зоря вплітала в трави (В. Сосюра).

[],[], і [].

Мовчали зажурені поля, німувала насічена руб-цями-переметами дорога, тільки діброва, до якої він саме дійшов, пересварювалася з хуртовиною і вітром (М. Стельмах).

[],[], .

У складних реченнях, що містять декілька простих речень, можуть бути різні види зв’язку: сурядний і підрядний, сполучниковий

і безсполучниковий. Щоб правильно зрозуміти смисл такого складного речення, потрібно встановити, зі скількох простих речень воно складається і як вони пов’язані між собою:

Нехай серця не знають супокою,

Хай обганяють мрії часу біг,

І наша юність буде хай такою,

Щоб їй ніхто не заздрити не міг.

В. Симоненко.

Складне речення з різними видами зв’язку: сурядним і підрядним, сполучниковим і безсполучниковим, складається з трьох частин, з’єднаних безсполучниковим зв’язком і сполучником і; третя частина – складнопідрядне речення, у якому підрядне речення стоїть після

головного і приєднується до нього сполучником щоб.

 Речення із сполучниковим і безсполучниковим звязком

Часто сурядним зв’язком об’єднуються в складне речення такі частини, кожна з яких є складнопідрядним реченням: Є прадавні скарби, що намертво лежать у землі, і є живі скарби, що йдуть по землі від покоління до покоління, огортаючи глибинним чаром людську душу (М. Стельмах).

 Речення із сполучниковим і безсполучниковим звязком

Дві частини чи більше, поєднані сурядним зв’язком, можуть мати спільну підрядну частину. Безсполучниковим зв’язком можуть поєднуватись частини, з яких одна чи кожна становлять собою складнопідрядні речення: Пекучий день, щебечуть птиці, де яворів шумлять ряди (В. Сосюра).

 Речення із сполучниковим і безсполучниковим звязком

Можливі й інші комбінації видів зв’язку в складному реченні.

Сполучникові складні речення (складносурядні, складнопідрядні) і безсполучникові складні речення часто бувають синонімічними. Створюється можливість заміни одних речень іншими: сполучникових на безсполучниковій навпаки: 1. Поспішиш – людей насмішиш (Народна творчість). – Якщо поспішиш, то людей насмішиш. 2. Чітко чуть, як в мерзлу землю дрібно б’ють копита (М. Бажан). Чітко чуть: у мерзлу землю дрібно б’ють копита.

Взаємозаміна сполучникових і безсполучникових речень урізноманітнює виклад, робить його гнучким, виразним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком - Довідник з української мови


Речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком