РЕЧОВИНА – ПРЕДМЕТ ХІМІЇ

Хімія – універсальний довідник

ПРЕДМЕТ ХІМІЇ

Хімія – це одна з наук про природу, про зміни, що відбуваються в ній. Предметом вивчення хімії є речовини, їх властивості, перетворення і процеси, що супроводжують ці перетворення.

РЕЧОВИНА

Усі фізичні тіла (тверді, рідкі, газоподібні) складаються з речовин.

Кожна речовина може бути охарактеризована сукупністю (комплексом, набором) властивостей, які дозволяють відрізнити одну речовину від інших. До таких властивостей належать: агрегатний стан у даних умовах, колір, запах, густина, температури плавлення та кипіння, електропровідність, теплопровідність, магнітні властивості, твердість (для твердих речовин), в’язкість (для рідких речовин).

Речовина – це те, з чого складається фізичне тіло. Речовина характеризується певними фізичними властивостями.
РЕЧОВИНА – ПРЕДМЕТ ХІМІЇ