Рефлекси. Рефлекторна дуга

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 11. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

УРОК 69. Рефлекси. Рефлекторна дуга

Освітня мета: вивчити, що таке рефлекси і рефлекторні дуги; навчити складати схеми рефлекторних дуг; розглянути, що таке рецептори і які види рецепторів бувають; вивчити, з чого складаються нерви і нервові вузли, що входять до периферичної нервової системи.

Основні поняття і терміни: рефлекси, рефлекторна дуга, рецептори, види рецепторів, еферентний, аферентний нейрон, вставний нейрон.

Структура уроку, основний

зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Гра “Дерево знань”

Учні підходять до силуету дерева, до якого прикріплені листочки із запитаннями.

Запитання:

1. Що таке нейрон?

2. Яка функція нейронів?

3. Які ви знаєте нейрони?

4. Яка будова нервової системи?

5. Що входить до складу центральної нервової системи?

6. Сіра речовина побудована із…

7. Що входить до складу периферичної нервової системи?

8. Що таке нерви?

9. Що ми називаємо гангліями?

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Інтерактивна технологія “Мозковий штурм”

src="/image/2/image141_30.jpg" class=""/>

Корекція вчителя:

– регулює роботу органів систем;

– здійснює взаємозв’язок організму і довкілля;

– сприймає впливи зовнішнього середовища;

– сприймає зміни внутрішнього середовища;

– аналізує цю інформацію;

– відповідно змінює діяльність окремих органів або систем.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Рецептори як початковий стан сприйняття подразнення. (Розпо­відь учителя).

Однією із функцій нервової системи є сприймання і передавання збуджень до нервової системи і їхній аналіз. Першими сприймають збудження рецептори. Рецептори – кінцеві “апарати” нерва. І. П. Павлов назвав їх “щупальцями головного мозку”.

Заповнення схеми.

 Рефлекси. Рефлекторна дуга

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

Як ви думаєте, де розміщені всі види рецепторів? Відповіді учнів:

– Хеморецептори – на язику.

– Моторецептори – на м’язах.

– Фоторецептори – в оці.

– Механорецептори – на шкірі.

– Фонорецептори – у вусі.

– Терморецептори – на шкірі.

 Рефлекси. Рефлекторна дуга

2. Рефлекс, рефлекторна дуга. (Розповідь учителя).

Вся робота нервової системи щодо регуляції функцій організму здій­снюється з допомогою рефлексів.

Рефлекс – це будь-які зміни в діяльності організму, які виникли в ньому за участю нервової системи у відповідь на вплив зовнішнього середовища, або зміну у внутрішньому середовищі організму.

Складання схеми.

 Рефлекси. Рефлекторна дуга

І. П. Павлов запропонував класифікувати таким чином.

 Рефлекси. Рефлекторна дуга

В основі будь-якого рефлексу лежить рефлекторна дуга – шлях, яким проходить нервовий імпульс при здійсненні рефлексу.

Схема рефлекторної дуги

 Рефлекси. Рефлекторна дуга

3. Нерви, нервові вузли – складники периферичної нервової системи. (Розповідь учителя).

Периферична нервова система із чого складається?

– Нерви – скупчення довгих відростків нейронів, що зв’язують нер­вову систему з усіма органами.

– Нервові вузли (ганглії) – скупчення тіл нейронів за межами ЦНС.

Заповнення таблиці “Типи нервів”

Тип нервів

Склад нервів

Чутливі

Дендрити чутливих нейронів

Рухові

Аксони рухових нейронів

Змішані

Аксони і дендрити

IV. Закріплення знань учнів.

Розв’язування кросворда “Нервова система”.

 Рефлекси. Рефлекторна дуга

1 – найменша структура і функціональна одиниця нервової системи;

2 – речовина, що виділяється у синаптичну щілину;

3 – “щупальця мозку”;

4 – регуляція функцій з допомогою нервової системи;

5 – регуляція функцій з допомогою гормонів;

6 – скупчення довгих відростків нейронів;

7 – довгий відросток нейрона;

8 – реакція організму на будь-який подразник;

9 – короткий відросток нейрона;

10 – структура, з допомогою якої передається імпульс від нейрона до нейрона;

11 – чутливий нерв;

12 – дуга, через яку здійснюється передача імпульсів під час реф­лексу;

13 – з допомогою рефлексів здійснюється підтримка сталості вну­трішнього середовища, що інакше зветься…

14 – тканина, клітини якої реагують.

V. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Рефлекси. Рефлекторна дуга - Плани-конспекти уроків по біології