PredmetyРЕФЛЕКСІЯ

Культурологічний словник

РЕФЛЕКСІЯ (від лат. reflexio – вигин, відображення) – 1) Осмислення людиною власних дій і їх законів, діяльність самопізнання, що розкриває специфіку духовного світу людини. 2) У психології – самоаналіз, роздуми людини (часом надмірні, хворобливо загострені) над власним душевним станом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


РЕФЛЕКСІЯ - Культурологічний словник