Регентувати

Політологічний словник

Регентувати – виконувати функції регента.

В. Захожай
Регентувати