Регіональний страховий ринок

Регіональний страховий ринок – сукупність страхових організацій, національних страхових ринків окремих регіонів, між якими існують щільні інтеграційні зв’язки. Зокрема, в межах ЄС передбачено повну уніфікацію національного страхового законодавства.
Регіональний страховий ринок