Регламентування

Регламентування – організаційний метод управління, за допомогою якого встановлюють порядок роботи органів управління, підприємств, організацій та установ, підпорядковують його певним правилам, які фіксуються у регламенті. Тому регламент є комплексом правил, положень, що визначають порядок певного виду діяльності (наприклад, регламент акціонерної компанії). Водночас основним регламентом підприємства є його статут. Для ефективної роботи органів управління розробляють регламенти прав та обов’язків керівників різних рівнів, їх функції.
Регламентування - Економічний словник


Регламентування