Регулювання емісії цінних паперів

Регулювання емісії цінних паперів – комплекс заходів центральних і місцевих органів влади щодо продажу цінних паперів та їх обігу на вторинному ринку (фондових біржах), позабіржовому ринку, а також діяльності інвестиційних банків, інвестиційних компаній та інших суб’єктів. У США принципи державного Р. е. ц. п. викладено в Законі про цінні папери, прийнятому 1933. Ними, зокрема, передбачено вільний доступ акціонерів до інформації, пов’язаної з продажем цінних паперів, контроль Комісії з цінних паперів за дотриманням цих законів, а також

аналогічного закону 1934. Кожна компанія, відповідно до Закону 1933, повинна зареєструвати випуски цінних паперів, що реалізуються, в Комісії з цінних паперів. Компанії, які випускають цінні папери на суму 1,5 млн дол. і менше, подають менш детальний звіт. У звіті великих компаній обов’язковою є інформація про сферу діяльності компанії, її історію, використання коштів від емісії цінних паперів, про керівництво, фондові вкладення компанії, умови конкуренції та ризики, характеристика цінних паперів, правова оцінка, фінансова звітність та ін. Комісія вивчає надані документи, за відсутності зауважень затверджує
реєстрацію випуску, відтак компанія затверджує остаточний проспект і продає цінні папери. Якщо інформація не відповідає вимогам цих законів, Комісія видає наказ про призупинення продажу цінних паперів до усунення всіх недоліків. У разі серйозних порушень закону 1933 Комісія має право звернутися до судових органів і домогтися судової заборони діяльності компанії. Комісія також регулює продаж цінних паперів на вторинному ринку, а отже, контролює діяльність фондових бірж, позабіржового ринку, інвестиційних банків і брокерів національної асоціації фондових дилерів та інвестиційних компаній передусім на основі даних щомісячних звітів про операції з цінними паперами. Якщо інвестор або група інвесторів володіють більш як 5% акцій будь-якої компанії, вони мають надавати Комісії додаткову інформацію про всі свої нагромадження і пов’язані з ними зміни прав власності. Комісія також намагається не допускати спекулятивної діяльності окремих дилерів і членів правління компанії, здійснення посадовими особами махінацій під час операцій з цінними паперами, шахрайства та інших зловживань. В Україні Р. е. ц. п. здійснюється недостатньо ефективно, виявом чого є низька капіталізація, незначна частка державних цінних паперів на цьому ринку (1988 – майже 8%, 2002 – 1,3%), значні коливання фондових індексів та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Регулювання емісії цінних паперів - Економічний словник


Регулювання емісії цінних паперів