Реклама нагадувальна

Реклама нагадувальна – різновид рекламної діяльності, яка використовується на етапі зрілості товару і спрямована на те, щоб змусити споживача згадати про товар.
Реклама нагадувальна