Реконструкція виробництва

Реконструкція виробництва – комплексне переобладнання та перебудова підприємства, що передбачає зміну застарілого устаткування, впровадження якісно нових технологічних процесів, поліпшення якості виготовленої продукції відповідно до потреб сучасного етапу НТР. У процесі Р. в. може організовуватись випуск принципово нових товарів, для чого споруджують нові цехи, розширюють площі окремих будівель і споруд, створюють додаткові служби. Основними критеріями здійснення Р. в. є підвищення ефективності праці, підвищення фондовіддачі, зниження енерго – та матеріаломісткості, собівартості продукції тощо.
Реконструкція виробництва