РЕКРЕАЦІЯ

Екологія – охорона природи

РЕКРЕАЦІЯ – система заходів, пов’язана з використанням вільного часу людей для оздоровчої, культ.-пізнавальної і спортивної діяльності або для відновлення їхньої працездатності на спеціалізованих територіях, що знаходяться поза місцями їх постійного проживання. Необхідною умовою розвитку Р. є наявність рекреаційного потенціалу. Розрізняють Р. короткочасну (з поверненням на ночівлю в місця постійного проживання) і тривалу. Мета рекреаційної діяльності різноманітна, тому всі функції Р. об’єднують у такі основні групи: медико-біол., соц.-культ. та екон.
РЕКРЕАЦІЯ - Довідник з екології


РЕКРЕАЦІЯ