РЕКУЛЬТИВАЦІЯ

Екологія – охорона природи

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ – відновлення родючості грунту і рослинного покриву після техногенного руйнування природи (відвалів відкритих родовищ або кар’єрів, териконів тощо).
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ