РЕЛЬЄФ АНТРОПОГЕННИЙ

Екологія – охорона природи

РЕЛЬЄФ АНТРОПОГЕННИЙ, рельєф техногенний – сукупність форм земної поверхні, змінених або створюваних діяльністю людини. Розрізняють стихійно виниклі і свідомо створені форми рельєфу.

Перші утворюються в результаті неправильного ведення с. і ліс. госп-ва, підземного будівництва, прокладання шляхів тощо (яри, просадки грунту в місцях гірничих виробок, рухливі піски та ін.). Свідоме перетворення рельєфу має місце при меліорації (терасування і обвалування схилів, будівництво зрошувальної і дренажної мереж та ін. споруд).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


РЕЛЬЄФ АНТРОПОГЕННИЙ