Ремонт капітальний

Ремонт капітальний – 1) комплекс будівельних робіт для заміни окремих зношених конструктивних елементів будівель і споруд новими, відновлення об’єктів основних фондів будівельного походження; 2) вид ремонту основних фондів.
Ремонт капітальний