Рента економічна

Рента економічна – форма економічної реалізації власності на окремі фактори виробництва, яку привласнює підприємець внаслідок зменшення витрат на одиницю продукції порівняно з іншими товаровиробниками. Якщо йдеться про сільське господарство, то P. e. означає привласнення додаткового доходу від упровадження передової агротехніки, а отже, зниження собівартості, що не впливає на підвищення цін; а у разі використання найманої робочої сили – привласнення створеної нею додаткової вартості. Якщо таку агротехніку впровадять інші підприємці, обсяг виготовленої продукції зросте, ціна знизиться і P. e. зникне. Поняття P. e. обгрунтував А. Маршалл, назвавши її “квазірентою”. P. e. виникає також як наслідок впровадження передових форм організації виробництва і праці, підвищення ефективності управлінської праці, оптимального розміщення підприємства щодо ринків сировини та ринків збуту тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Рента економічна - Економічний словник


Рента економічна