Рентинг

Рентинг (рентинг) – вид лізингу, коли має місце короткотермінова оренда машин та устаткування.
Рентинг