Репарація

Політологічний словник

Репарація (reparation, від лат. reparatio – відновлення) – у міжнародному праві вид матеріальної міжнародно – правової відповідальності у грошовій або іншій формі. Виплата P., як правило, обумовлюється мирними договорами.

М. Головатий
Репарація