РЕПАРАЦІЇ

Культурологічний словник

РЕПАРАЦІЇ (від лат. reparo – відновлюю, знов одержую) – повне або часткове відшкодування переможеною державою, з вини якої виникла війна, збитків, яких у її ході зазнала держава-переможниця.
РЕПАРАЦІЇ