Реструктуризація банків

Реструктуризація банків – процес зміни та вдосконалення організаційної структури банків (внаслідок чого поліпшується структура, а отже, якість активів) з метою збільшення їх ринкової вартості, підвищення рентабельності, зниження ризиків. Основними методами Р. б. є об’єднання банків (здебільшого невеликих) у більші кредитні інститути з метою скорочення сукупних витрат, оздоровлення банків шляхом рекапіталізації (збільшення капіталу за одночасного зменшення гірших активів, в т. ч. усунення із кредитного портфеля безнадійних кредитів),

удосконалення управління, залучення нових вкладників, зменшення дивідендів акціонерам або припинення виплати на певний термін та ін. Основними принципами Р. б. є захист інтересів усіх кредиторів за пріоритетності інтересів приватних вкладників, участь кредиторів у цьому процесі, відповідальність власників банків за взяті на себе зобов’язання та ін. У перехідних економіках постсоціалістичних країн Р. б. здійснюється за активної участі іноземного капіталу. Основними методами Р. б., яка здійснюється з метою глибшого проникнення у банківську систему цих країн, є створення представництва, філіалу,
дочірніх і спільних з місцевими банків, спільного банку з участю декількох іноземних банків та ін. Найважливіша роль відводиться створенню філіалів, оскільки при цьому зберігається повна відповідальність материнського банку за всіма зобов’язаннями філіалу. На відміну від цього, дочірні банки виникають шляхом придбання у певній країні популярних місцевих банків. Найважливіші методи реорганізації банків – придбання місцевого банку внаслідок його банкрутства або в процесі приватизації, укладання портфельних інвестицій та їх поступове збільшення аж до повного контролю, купівля місцевого банку в іншого іноземного банку, злиття або поглинання іншого іноземного банку, який володіє філією або має дочірні банки в цій країні. Основними мотивами цього процесу є нарощування банківських операцій в країнах Східної Європи, отримання більшого прибутку від банківських операцій, диверсифікація джерел прибутку, прагнення збільшити свої обсяги. Внаслідок цього в Східній Європі іноземні банки контролюють 57% усіх банківських активів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Реструктуризація банків - Економічний словник


Реструктуризація банків