РЕСУРСИ ЕКОЛОГІЧНІ

Екологія – охорона природи

РЕСУРСИ ЕКОЛОГІЧНІ – сукупність компонентів середовища, що забезпечує екологічну рівновагу в біосфері та її підрозділах.
РЕСУРСИ ЕКОЛОГІЧНІ