Ресурси комерційних банків

Ресурси комерційних банків – це сукупність грошових коштів, які формуються у процесі виконання банками пасивних операцій і використовуються для здійснення активних операцій. Вони складаються з власних, залучених і позичених коштів. Найважливішим елементом власного капіталу є статутний фонд. Частка власного капіталу комерційних банків у розвинених країнах світу становить до 10%. Крім того, у структурі власного капіталу комерційного банку розрізняють основний (елементами якого є сплачений статутний капітал, спрямовані на його збільшення

дивіденди, засновницький прибуток, створені за рахунок банку резервні фонди та прибутки минулих років), додатковий (до складу якого входять різноманітні резерви, а також результати переоцінки основних фондів і поточні доходи) форми капіталу, за винятком відвернень (цінних паперів у портфелі банку на інвестиції та вкладення в асоційовані й дочірні підприємства) з урахуванням основних фондів. З 1999 по 2003 сплачений статутний фонд комерційних банків зріс з 2,9 до 7,3 млрд грн. Статутний капітал банку формується лише за рахунок внесків засновників або випуску та реалізації акцій (відкритої передплати), а його
розмір встановлюється засновниками з урахуванням вимог чинного законодавства. Статутний капітал комерційного банку у формі акціонерного підприємства закритого типу розподіляється серед засновників залежно від їхньої частки у цьому капіталі, а у формі товариства з обмеженою відповідальністю – на паї, обсяг яких фіксується у засновницьких документах. В Україні 2003 налічувалось 2 державні банки, 151 акціонерний банк, 28 банків у формі товариств з обмеженою відповідальністю. На початку липня 2004 із 158 функціонуючих банків 93 були відкритими акціонерними товариствами, однак у відкритий продаж акції не надходили.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Ресурси комерційних банків - Економічний словник


Ресурси комерційних банків