Ресурси організації

Ресурси організації – основні ресурси, які використовує організація: людські, матеріальні, фінансові, а також технологія, наука та інформація.
Ресурси організації