РЕСУРСИ ПРИРОДНІ

Екологія – охорона природи

РЕСУРСИ ПРИРОДНІ – об’єкти і сили природи, які використовуються (або потенційно придатні для прямого чи опосередкованого використання) як засіб праці (земля, водні шляхи, вода для зрошення), джерела енергії (гідроенергія, ядерне паливо, запаси горючих корисних копалин), сировина і матеріали (мінерали, ліси, ресурси техн. води), безпосередньо для споживання та умов життя (питна вода, дикорослі ягоди, плоди), рекреації (місця відпочинку та оздоровлення), ген. фонду (ресурси надійності екосистем, виведення нових сортів і порід) або джерел інформації про навколишній світ (провідні палеонтологічні форми, біоіндикатори тощо). Р. п. поділяють на три парноальтернативні групи: а) Р. п. відновні і невідновні; б) Р. п. відтворювані і не відтворювані; в) Р. п. замінні і незамінні. Існує також поділ Р. п. на вичерпні і невичерпні. Вичерпні ресурси поділяють на відтворювані і не відтворювані; невичерпні – на водні, клімат, й косм.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


РЕСУРСИ ПРИРОДНІ - Довідник з екології


РЕСУРСИ ПРИРОДНІ