Ресурси технічні

Ресурси технічні – сукупність механізмів і машин, а також систем і засобів управління, видобування, зберігання, переробки сировини і матеріалів, енергії та інформації, що створюється з метою виробництва певної продукції та обслуговування невиробничих потреб суспільства. Ці елементи утворюють матеріально-технічну базу виробничої системи. Засоби виробництва за своїм матеріально-речовим змістом є виробничими фондами підприємства, які поділяються на основні та оборотні. Економічна сутність і матеріально-речовий зміст цих фондів є визначальними характеристиками щодо окреслення їхньої ролі у відтворювальних процесах, функціонуванні та розвитку будь-якого виробництва.
Ресурси технічні