РЕСУРСИ ЗАМІННІ

Екологія – охорона природи

РЕСУРСИ ЗАМІННІ – прир. ресурси, які можна замінити в процесі госп. діяльності ін., не завжди рівнозначними за ефективністю, але екологічно більш придатними (напр., застосування замість твердого палива енергії вітру або Сонця).
РЕСУРСИ ЗАМІННІ - Довідник з екології


РЕСУРСИ ЗАМІННІ