Ретрективні цінні папери

Ретрективні цінні папери – привілейовані акції або облігації, які можуть бути пред’явлені емітенту у визначений термін для їх викупу на зазначених умовах.
Ретрективні цінні папери