Революційна перебудова

Філософія посбіник

Тема 5. ПРАКСЕОЛОГІЯ

§ 2. Свобода – фундамент практики

Революційна перебудова

Сутність будь-якої революції (від лат. “поворот”, “переворот”) полягає у швидкій докорінній зміні наявного стану дійсності. Революція є поняттям, протилежним до еволюції, яке означає “розгортання”, “розвиток”. Революції можуть відбуватися в різних царинах життя людини. Відома низка революцій у науці, пов’язаних із відкриттями в астрономії, фізиці, хімії, біології, математиці. Суспільний стан змінюється

час від часу внаслідок соціальних революцій, наявні приклади цього явища в культурі і мистецтві. Загалом революції – це елементи поступального розвитку, але разом з тим, вони мають і негативні риси, що лежать у різних площинах. Соціальні революції, особливо в

Умовах непідготовленого до них широкого загалу людей з різних прошарків, неминуче призводять до мільйонів, а то й десятків мільйонів трагедій. Суспільство може не тільки не піти вперед, а й стати відкинутим назад, прикладів чого в історії, зокрема в українській, більш ніж достатньо. Те саме стосується і культурних революцій, наслідком яких є

падіння рівня моралі в усьому суспільстві та деградація певної його частини, часто тієї, яка виступила суб’єктом такої революції. Не-прийнятні результати науково-технічних революцій було розкрито в попередньому пункті, додамо, що від них потерпають не лише природні комплекси, а й люди, які внаслідок погіршення умов проживання отримують протилежне стосовно того бажаного, що було метою відповідних революційних перетворень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Революційна перебудова - Довідник з філософії


Революційна перебудова