Резерв премій у страхуванні

Резерв премій у страхуванні – тимчасово утримувана перестрахувальником частина премії, яка належить йому як фінансова гарантія, згідно з договором перестрахування, а через певний час повертається і водночас утримується наступний резерв премії на новий період (здебільшого до 40%).
Резерв премій у страхуванні