Резервний фонд банку

Резервний фонд банку – запаси готівки, що зберігаються в сховищах банків з метою поповнення оборотних і операційних кас банківських установ; водночас надлишки готівки з цих кас. Р. ф. б. в Україні сформовані при установах НБУ.
Резервний фонд банку