Резервування

Резервування (лат. reservare – зберігати) – 1) зберігання ресурсів про запас; 2) залишення за собою права повернутися до будь-якого питання.
Резервування